Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur. De eenzijdige focus op dwang in België en aanvulling met een positieve vrijheidsconceptie

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)100-108
Aantal pagina's9
TijdschriftPanopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 8 mrt 2022

Citeer dit