Het verband tussen economische groei en de evolutie van de tonkilometers: streven naar duurzame ontkoppeling

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-27
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift Vervoerswetenschap
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2006

Keywords

  • duurzame mobiliteit
  • goederenvervoer

Citeer dit