Het verraad van de ambachtsman : een nieuwe textquotesingle klassenstrijdtextquotesingle binnen het Gentse weversambacht in de veertiende eeuw?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-40
Aantal pagina's38
TijdschriftHandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Volume69
StatusPublished - 2015

Citeer dit