Heterozygous variant int he aggrecan gene leading to poor pubertal growth and short adult stature: a case report and review of the literature

Katharina Stabenow, Karolien Van De Maele, Thomy de Ravel, Bert Callewaert, Jean De Schepper

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)86-87
Aantal pagina's2
TijdschriftBelgian Journal of Paediatrics
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - jun 2019

Citeer dit