High-Permittivity Conjugated Polyelectrolyte Interlayers for High-Performance Bulk Heterojunction Organic Solar Cells

Jurgen Kesters, Sanne Govaerts, Geert Pirotte, Jeroen Drijkoningen, Michele Chevrier, Niko Van den Brande, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Bruno Van Mele, Laurence Lutsen, Dirk Vanderzande, Jean Manca, Sebastien Clement, Elizabeth Von Hauff, Wouter Maes

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6309-6314
Aantal pagina's6
TijdschriftACS Applied Materials and Interfaces
Volume8
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 16 mrt 2016

Citeer dit