Hoe is de student geneeskunde opgeleid voor kankerpreventie? Kennis en vaardigheden m.b.t. kankerpreventie van recent afgestudeerde huisartsen in Vlaanderen.

Luc Deliens, F. Van Muilwijk, Elisabeth Huybregts, Lieve Baert, Willem Betz, Freddy Louckx

Onderzoeksoutput: Conference paper

Originele taal-2English
TitelVerslagboek Achtste referatendag, Vlaams Huisartsen Instituut.
StatusPublished - 1990

Bibliografische nota

Verslagboek Achtste referatendag, Vlaams Huisartsen Instituut.

Citeer dit