Housing in the circular economy, lessons from value network mapping as a transition experimentation tool

Waldo Galle, Wim Debacker, Yves De Weerdt, Niels De Temmerman

Onderzoeksoutput: Conference paper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Housing in the circular economy, lessons from value network mapping as a transition experimentation tool'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences