HOW CAN EDUCATORS CONTRIBUTE TO THE PREVENTION OF RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM IN BELGIUM AND BEYOND?

Irina Van Der Vet, Daisy Bisoffi

Onderzoeksoutput: Article

195 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's6
TijdschriftIES Policy Brief
Volume2020/02
Nummer van het tijdschriftMay 2020
StatusPublished - mei 2020

Citeer dit