How do people living with chronic conditions and their informal caregivers experience primary care? A phenomenological-hermeneutical study

Primary Care Academy, Dagje Boeykens, Muhammed Mustafa Sirimsi, Lotte Timmermans, Maja Lopez Hartmann, Sibyl Anthierens, Hans De Loof, Kristel De Vliegher, Veerle Foulon, Ine Huybrechts, Lies Lahousse, Peter Pype, Birgitte Schoenmakers, Peter Van Bogaert, Kris Van de Broeck, Ann Van Hecke, Nick Verhaeghe, Mieke Vermandere, Emily Verté, Dominique Van de VeldePatricia De Vriendt

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How do people living with chronic conditions and their informal caregivers experience primary care? A phenomenological-hermeneutical study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences