How is personality related to well-being in older and younger adults? The role of psychological flexibility

Priska Steenhaut, Gina Rossi, Ineke Demeyer, Rudi De Raedt

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

12 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How is personality related to well-being in older and younger adults? The role of psychological flexibility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences