How Woodin changed his mind: New thoughts on the Continuum Hypothesis

Onderzoeksoutput: Article

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)125-151
Aantal pagina's27
TijdschriftArchive for History of Exact Sciences
Volume69
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2015

Citeer dit