Hulpverlening aan oudere allochtonen, een survey-onderzoek over Italiaanse 75-plussers in Genk.

Freddy Louckx, C. Pecquet, S. Mariën

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1992

Bibliografische nota

Alert, Tijdschrift voor welzijnswerk en sociale politiek, jrg. 18, nr. 12, pp. 26-30.

Citeer dit