Human Musculoskeletal and Energetic Adaptations to Unilateral Robotic Knee Gait Assistance

Tomislav Baček, Marta Moltedo, Ben Serrien, Kevin Langlois, Bram Vanderborght, Dirk Lefeber

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
141 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human Musculoskeletal and Energetic Adaptations to Unilateral Robotic Knee Gait Assistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science