Human occupation of the Late and Early Post-Glacial environments in the Liereman Landscape (Campine, Belgium)

Bart Vanmontfort, Marijn Van Gils, Etienne Paulissen, Jan Bastiaens, Marc De Bie, Els Meirsman

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human occupation of the Late and Early Post-Glacial environments in the Liereman Landscape (Campine, Belgium)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities