Human skin-derived precusor cells: A potential source for cellular therapy of the liver

Joery De Kock, Robim Rodrigues, Mehdi Najar, Lieven Verhoye, Olivier Govaere, Leen Lootens, Peter Van Eenoo, Niek Sanders, Laurence Lagneaux, Geert Leroux-Roels, Tania Roskams, Philip Meuleman, Tamara Vanhaecke, Vera Rogiers

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S415-S415
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume68
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2018
EvenementEASL - International Liver Congres 2018 - Paris, France
Duur: 11 apr 201815 apr 2018
https://ilc-congress.eu/

Citeer dit