Hybrid 'in-between': Religious and Ethnic Boundary Crossings between Islam and Christianity in Belgium

Iman Lechkar, Johan Leman, Christiane Stallaert, Priscilla Choi

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)27-44
TijdschriftEthnoculture
Volume2
Nummer van het tijdschrift27-44
StatusPublished - 2010

Keywords

  • Islam
  • Christianity
  • CONVERSION
  • boundary crossing
  • hybridity

Citeer dit