Hydrogen-Bond-Assisted Diels–Alder Kinetics or Self-Healing in Reversible Polymer Networks? A Combined Experimental and Theoretical Study

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hydrogen-Bond-Assisted Diels–Alder Kinetics or Self-Healing in Reversible Polymer Networks? A Combined Experimental and Theoretical Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemistry