Hydrologische modellering als basis voor het bepalen van potenties voor vegetatie en natuur in het kader van Ecosysteemvisies in Vlaanderen. Case-Study: Visbeek

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)Research

Originele taal-2English
TitelAbstract voor Congres Watersysteemkennis, Studiedag ‘Mogelijkheden voor ecologisch herstel van watersystemen’, K.U.Leuven, 26 April 2007
StatusPublished - 2007

Citeer dit