Hyperchloremia-associated acute chronic kidney injury: beware of confounders!

Patrick M Honore, David De Bels, Luc Kugener, Sebastien Redant, Rachid Attou, Andrea Gallerani, Herbert D Spapen

Onderzoeksoutput: Letter

Originele taal-2English
Artikelnummer10
Pagina's (van-tot)10-10
Aantal pagina's1
TijdschriftCritical Care
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 10 jan 2019

Citeer dit