Hyperplasia of "Pancreatic Polypeptide"-cells in the pancreas of juvenile diabetics.

Willy Gepts, J. De Mey, Miriam Marichal

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

47 Citaten (Scopus)

Samenvatting

....
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)27-34
Aantal pagina's8
TijdschriftDiabetologia
Volume13
StatusPublished - 1977

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyperplasia of "Pancreatic Polypeptide"-cells in the pancreas of juvenile diabetics.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit