Ideas and the self in online social networks

Iris Steenhout, Department Of Criminology (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Samenvatting

Het verzamelen van gegevens via het net levert ongeziene mogelijkheden voor wetenschappers. Nochtans blijft deze onderzoeksvorm in het criminologische veld vaak beperkt tot het voeren van surveys of observeren van online gedrag. Als bron voor onderzoek biedt het web echter veel meer potentieel. We bekijken hoe webcrawlers en datamining ingezet kunnen worden bij criminologisch onderzoek. Als case study gebruiken we een eigen onderzoek, waarbij de gegevens van diverse sites verzameld en geanalyseerd worden. De voordelen die deze technieken ons bieden, gaan doorgaans wel hand in hand met enkele belangrijke caveats, waar je als wetenschapper rekening mee dient te houden. We besteden dan ook de nodige aandacht aan de relevante informaticawetgeving, o.a. op vlak van privacy en databanken.
Originele taal-2English
TijdschriftPhD Talk
StatusPublished - 26 mrt 2013

Bibliografische nota

Department of criminology (VUB)

Keywords

  • social networks
  • methodology
  • telemetrics

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ideas and the self in online social networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit