Identification of two de novo mutations responsible for type I antithrombin deficiency.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract available.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)187-189
Aantal pagina's3
TijdschriftThromb Haemost
Volume107
Nummer van het tijdschrift2012
StatusPublished - jan 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identification of two de novo mutations responsible for type I antithrombin deficiency.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit