Ilustrações no vitral do Museu do Instituto de Botânica de São Paulo

Luiza Teixeira-Costa, Yasmin Hirao, Erika Hingst-Zaher

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageIllustrations on the stained-glass of the Sao Paulo Botanical Institute Museum
Originele taal-2Portuguese
Pagina's (van-tot)186-208
Aantal pagina's23
TijdschriftCadernos de História da Ciência
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2018

Citeer dit