Imaginaries of Ownership; the logic of participation in the moral economy of 3D software design

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaginaries of Ownership; the logic of participation in the moral economy of 3D software design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science