Impact of climate change and urban development on extreme flows in the Grote Nete watershed, Belgium

Mohsen Tavakoli, Florimond De Smedt, Th. Vansteenkiste, Patrick Willems

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2127-2142
Aantal pagina's16
TijdschriftNatural Hazards
Volume71
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of climate change and urban development on extreme flows in the Grote Nete watershed, Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit