Impact of climate change and urban development on extreme flows in the Grote Nete watershed

M. Tavakoli, Florimond De Smedt, Th. Vansteenkiste, Patrick Willems

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

18 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2127-2142
Aantal pagina's16
TijdschriftNatural Hazards
Volume71
Nummer van het tijdschriftIF 2012: 1.639
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of climate change and urban development on extreme flows in the Grote Nete watershed'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit