Impact of nitisinone treatment and discontinuation on the metabolome of wild type and hereditary tyrosinemia type 1 mice

Haaike Colemonts-Vroninks, Brendan Norman, Andrew Davison, Jessie Neuckermans, Lionel Marcélis, Anneleen Mortier, Dimitri De Bundel, Lakshminarayan Ranganath, Geert Martens, Tamara Vanhaecke, James Gallagher, Joery De Kock

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

72 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S540-S541
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume73
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020
EvenementEASL - The Digital International Liver Congress 2020 - Online
Duur: 27 aug 202027 aug 2020

Citeer dit