Impact of prosthesis-patient mismatch on mitral regurgitation after aortic valve replacement

Ph. Unger, J. Magne, F. Vanden Eynden, D. Plein, Guy Van Camp, A. Pasquet, Bernard Cosyns, C. Dedobbeleer, P. Lancellotti

Onderzoeksoutput: Article

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of prosthesis-patient mismatch on mitral regurgitation after aortic valve replacement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences