Implementation of SEA in Flanders: Attitudes of key stakeholders and a user-friendly methodolog

Dimitri Devuyst, Thomas Van Wijngaarden, Luc Hens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)65-84
Aantal pagina's20
TijdschriftEnvironmental Impact Assessment Review
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

Environmental Impact Assessment Review, Vol. 20 (1), pp 65-84

Citeer dit