Implicitness and experimental methods in language variation research

Laura Rosseel (Gastredacteur), Stefan Grondelaers (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Special issue

Originele taal-2English
Artikelnummer20180005, 20180007, 20180010, 20180011, 20180012, 20180006, 20180069, 20180008
TijdschriftLinguistics Vanguard
Volume5
Nummer van het tijdschrifts1
StatusPublished - 2019

Citeer dit