Impressive dilatation of azygos vein due to congenital anomaly of inferior vena cava

M. Hertoghs, K. Lauwers, Michel De Maeseneer, P. Van Schil

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)419-419
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Volume39
StatusPublished - 2011

Citeer dit