Improved Tactile Resonance Sensor for Robotic Assisted Surgery

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved Tactile Resonance Sensor for Robotic Assisted Surgery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science