Improvement of the resistance of higher plants against oxidative stress

Luit Slooten, K. Capiau, Saskia Vandenbranden, Christiaan Sybesma, Marc Van Montagu, Dirk Inzé

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1993

Bibliografische nota

Mededelingen van de Fac. Landbouw-Wetensch. van de Univ. Gent 57, 1477-1485

Citeer dit