Improving the Efficiency of Practice and Performance in Contemporary Percussion Repertoire

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Swinnen, Peter, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusPublished - 2015

Citeer dit