In situ, broadband measurement of the radio frequency attenuation length at Summit Station, Greenland

S. Buitink, S. de Kockere, K. Mulrey, H. Pandya, O. Scholten, Krijn De Vries, Uzair Abdul Latif, Olaf Scholten, Nicolaas Van Eijndhoven, Dieder Van den Broeck

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In situ, broadband measurement of the radio frequency attenuation length at Summit Station, Greenland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences