In vivo random beta-glucuronidase gene fusions in Arabidopsis thaliana.

S. Kerbundit, Henri De Greve, Francine Deboeck, Marc Van Montagu, Jean-Pierre Hernalsteens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

109 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Gus gene fusions were selected in Arabidopsis using Agrobacterium mediated transformation
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5212-5216
Aantal pagina's5
TijdschriftProc Natl Acad Sci USA
Volume88
StatusPublished - 1991

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In vivo random beta-glucuronidase gene fusions in Arabidopsis thaliana.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit