Individualized mechanical ventilation in a shared ventilator setting: limits, safety and technical details.

Michiel Stiers, M Mergeay, Hannah Pinson, Luc Janssen, Evy Voets, Harald De Cauwer, Tom Schepens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Individualized mechanical ventilation in a shared ventilator setting: limits, safety and technical details.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences