Influence of dynamic loads on optimal design of trusses

Jan Van Steirteghem, Wim Ponsaert, Willy De Wilde, Philippe Samyn

Onderzoeksoutput: Conference paper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of dynamic loads on optimal design of trusses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.