Influence of free-stream turbulence intensity on static and dynamic stall of a NACA 0018 aerofoil

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

145 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of free-stream turbulence intensity on static and dynamic stall of a NACA 0018 aerofoil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science