Influence of stiffness constraints on optimal design of trusses using morphological indicators

Thomas Vandenbergh, Willy De Wilde, Pierre Latteur, Benjamin Verbeeck, Wim Ponsaert, Jan Van Steirteghem

Onderzoeksoutput: Conference paper

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of stiffness constraints on optimal design of trusses using morphological indicators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science