Influence of the processing solvent on the photoactive layer nanomorphology of P3HT/PC 60 BM solar cells

R. Mens, F. Demir, G. Van Assche, B. Van Mele, D. Vanderzande, P. Adriaensens

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1037-1041
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry
Volume50
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit