Influence of the timing of ultrasound application on the penetration of corticosteroids.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Influence of the timing of ultrasound application on the penetration of corticosteroids.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences