Influence of weight reduction on specific performance in judokas.

Kim Ramon, Peter Clarys, Friso Hagman, S. Dedecker, Peter Deriemaeker

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1970

Bibliografische nota

Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen,94:44,2003 (abstract)

Citeer dit