Informatiegeletterdheid in de bibliotheek

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

53 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan welke term geven we de voorkeur: informatievaardigheden of informatiegeletterdheid?
Hier wordt de positie ingenomen dat de afzonderlijke informatievaardigheden samen leiden tot informatiegeletterdheid die iedereen nodig heeft ten behoeve van levenslang leren. Voor bibliothecarissen is er een prominente rol weggelegd: een analyse van de aspecten van informatiegeletterdheid toont aan dat de bibliothecaris de levenslange leerling kan (en moet) bijstaan.
Originele taal-2Dutch
Pagina's10-17
Aantal pagina's8
Volume83
Specialist publicatieBibliotheek- en Archiefgids
StatusPublished - 20 dec 2007

Citeer dit