Informatieplicht: het louter vermelden van de erelonen is niet altijd voldoende

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-5
TijdschriftBalans
Nummer van het tijdschrift204
StatusPublished - 25 dec 1990

Citeer dit