Insights into the microbiota and defects of present-day Gouda cheese productions

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Insights into the microbiota and defects of present-day Gouda cheese productions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences