Insights on Consumer Payment Behavior: What Factors Determine and Allow to Influence the Use of Payment Instruments?

Sibel Aydogan

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Hove, Leo, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusUnpublished - 2016

Citeer dit