Insourcen, outsourcen of backsourcen? Het geval van de Brusselse gewestelijke administratieExternalisation, internalisation ou réinternalisation ? Le cas de l’administration régionale bruxelloiseInsourcing, outsourcing or backsourcing? The case of the Brussels Regional administration

Jonathan de Wilde d’Estmael, Elise Dermine, Nick Deschacht, Nicola Francesco Dotti, Kelly Huegaerts, Barbara Janssens, Maria Cecilia Trionfetti, Christophe Vanroelen

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Aantal pagina's17
TijdschriftBrussels Studies
Volume2020
Nummer van het tijdschrift145
DOI's
StatusPublished - 2 jul 2020

Citeer dit