Integrated 140 GHz FMCW Radar for Vital Sign Monitoring and Gesture Recognition

K. Vaesen, A. Visweswaran, S. Sinha, A. Bourdoux, B. van Liempd, Piet Wambacq

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)50-58
Aantal pagina's9
Tijdschrift Microwave journal (International ed.)
Volume62
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun 2019

Citeer dit