Integrated capacitance sensing for miniature artificial muscle actuators

Julie Legrand, Bart Loenders, Alexander Vos, Laurent Schoevaerdts, Emmanuel Vander Poorten

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1363 - 1372
Aantal pagina's9
TijdschriftIEEE Sensors Journal
Volume20
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit